MORTALITY

Saturday, 25th Week in Ordinary Time           

            “The Son of Man is to be handed over to men.”

            Jesus makes a second prediction of his passion and death. And when the Lord talks this way, we know that he is also talking about our own pain and suffering.

            Ang isang clay pot na nakabilad lang sa ilalim ng araw ay mananatiling isang mumurahing clay pot. Kailangan itong dumaan sa furnace o apuyan para ito maging mamahaling porcelain. Gayun din tayo, kailangan din tayo dumaan sa apoy ng paghihirap at pagsubok para lumabas o tumingkad ang “mala-porselanang kutis” bilang mga anak ng Diyos.

            God is working right now, but not so much to give us predictable, comfortable, and pleasurable lives. He is not so much working to transform our circumstances as he is working through hard circumstances to transform you and me – to recreate you and me. Bagaman maaari namang kumilos ang Diyos para baguhin at pabutihin ang kalagayan natin; pero mas nanaisin niyang panibaguhin TAYO. Sa gitna ng mga paghihirap at pagsubok sa buhay natin, naruruon ang Diyos – kumikilos, gumagawa – para panibaguhin tayoto make us better persons.

            Kung pinahihintulatan man ng Diyos na maghirap tayo, para rin ito sa kapakanan o kabutihan natin. Sue Knepp has this beautiful reflection: Lord, sometimes you have to: break, so you can rebuild wound, so you can heal let me walk in darkness, so that I see your light let me be confused, so I seek your truth let me feel lonely, so I can see what a friend you are let me learn the hard things, so I can be gentle teacher let me be void of feelings, so I must walk by faith take away my future plans, to teach me to live one day at a time show me the futility of life, so I will see that everything is a loss compared to the surpassing value of knowing Jesus my Lord.

            Ang mga hirap at sakit natin sa buhay ay hindi abala o hadlang sa buhay na nais ng Diyos para sa atin. Sa katunayan, ginagamit ng Panginoon ang mga ito para sa kaganapan ng kanyang plano para sa atin. The difficulties and trials of our life are crafted to advance God’s work of grace.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s